Ūkininkams apie BIOSOL Farm projektą

Praėjusią savaitę Centro direktorė Laima Dockevičienė dalyvavo Rietavo ūkininkų sąjungos susirinkime, kur pristatė BIOSOL Farm projektą bei su juo susijusias veiklas. Kvietė ūkininkus net tik pasidalyti mintimis apie atsinaujinančios energijos sistemas ir jų integraciją ūkiuose, bet ir prisijungti prie pačio projekto.

Projekto veiklos apima atsinaujinančios energijos potencialo vertinimą regiono ūkiuose, atsižvelgiant į įvairius duomenis, siekiant identifikuoti optimalius sprendimus.  Vienas iš ūkių  – Rietavo savivaldybėje.

Detalesnę informaciją rasite čia >> BIOSOL Farm

Projektu siekiama skatinti atsinaujinančios energijos gamybą, integruojant įvairius energijos šaltinius, tokius kaip saulės fotovoltinės sistemos, biomasės naudojimas.  Projekto metu bus fiksuojama esama energijos vartojimo situacija ir įvertinamas atsinaujinančios energijos naudojimo potencialas Pietų Baltijos regiono ūkiuose. Taip pat ir viename iš Rietavo savivaldybės ūkių vyks energijos vartojimo matavimas, naudojant daiktų interneto metodą. Išanalizavus gautus duomenis, bus rengiamos rekomendacijos ir pagalbinis vadovas ūkininkams, padėsiantis jiems įsivertinti energijos naudojimą savo ūkiuose. Vyks pažintiniai vizitai, patirties mainų susitikimai.

Rietavo vardas bus dar kartą paminėtas kaip miestas, kuriame gimsta ir gyvena inovacijos, kuris ištikimas pažangių idėjų taikymo tradicijoms. Rietavo savivaldybėje bus pirmą kartą pritaikytos ir integruotos naujovės skatinant gaminti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių bei ją automatizuoti, pasitelkus daiktų internetą.  Remiantis Rietavo atveju toliau bus teikiamos rekomendacijos ūkininkams, o pirmoji integracijos vieta bus traukos stotelė visiems besidomintiems alternatyvia energija.