Projektas BIOSOLFarm: South Baltic Farms – an essential part of renewable energy systems. Pietų Baltijos ūkiai – esminė atsinaujinančios energetikos sistemos dalis

Interreg VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2021 – 2027, priemonė 2.1. Skatinti žaliosios energijos plėtrą; Projekto Nr. STHB.02.01-IP.01-0003/23.

Projekte dalyvauja aštuoni partneriai iš: Vokietijos (3), Lietuvos (2) ir Lenkijos (2). Partnerystę sudaro universitetai ir verslo paramos organizacijos. Partnerius remia keturi asocijuoti partneriai – ūkiai, verslo paramos organizacijos ir valstybinė asociacija iš Vokietijos ir Lenkijos. Projektui vadovauja Gdansko technologijos universitetas (PL).

Bendras projekto tikslas – pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ūkiuose, kad būtų padidinta energetinė sauga ir paskatintas perėjimas prie atsinaujinančių išteklių.
Projekto veikla suskirstyta į keturis turinio požiūriu susijusius darbo paketus.

Pirmasis darbo paketas (WP1) susijęs su projekto valdymu ir koordinavimu.

Antrajame darbo pakete (WP2) – “Dabartinės situacijos žemėlapio sudarymas ir atsinaujinančios energijos naudojimo potencialo įvertinimas PB regiono ūkiuose” daugiausia dėmesio skiriama esamos padėties atvaizdavimui ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo ūkiuose potencialo įvertinimui PB regione, todėl šiame darbo pakete daugiausia planuojama atlikti dokumentinius tyrimus ir surinkti suinteresuotųjų šalių poreikius.

Trečiajame darbo pakete (WP3) – “Sprendimai, nauda ir galimybių studijos” daugiausia dėmesio skiriama planuojamų sprendimų kūrimui ir išbandymui. Kiekvienoje šalyje bus atrenkama po ūkį, kuriame bus vykdomas energijos vartojimo matavimas, naudojant daiktų interneto metodą. Remiantis atliktais matavimais bei kitų atrinktų atvejų patirtimi, bus sukuriamos rekomendacijos ir įrankių rinkinys, kurie padės ūkininkams įsivertinti energijos naudojimą savo ūkiuose bei priimti sprendimus dėl energijos šaltinių pasirinkimo ir diegimo. Ūkininkai bus skatinami burtis į tinklus ir bendrai diegti alternatyvios energijos gamybos technologijas.

Ketvirtasis darbo paketas (WP4) “Mokymasis – gebėjimų stiprinimas, tvarumas ir populiarinimo veikla” apima veiklą, kuria užtikrinamas sukurtų sprendimų panaudojimas ir ilgaamžiškumas – vyks tarptautiniai pažintiniai vizitai, patirties mainų susitikimai, konferencijos, sklaidos veikla, kurioje dalyvaus ūkininkai, bei kiti suinteresuoti asmenys iš PB regiono. Rietavo TVIC yra atsakingas už šio darbo paketo įgyvendinimą.

Pagrindinės tikslinės grupės – smulkieji ūkininkai ir jų asociacijos, politikos formuotojai ir reguliavimo institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos, energijos tiekėjai ir komunalinių paslaugų teikėjai, finansų įstaigos ir investuotojai bei vietos bendruomenės.

Projekto nauda savivaldybei. Rietavo vardas bus dar kartą paminėtas kaip miestas, kuriame gimsta ir gyvena inovacijos, kuris ištikimas pažangių idėjų taikymo tradicijoms. Rietavo savivaldybėje bus pritaikytos ir integruotos naujovės, skatinant gaminti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių bei ją automatizuoti, pasitelkus daiktų internetą. Remiantis Rietavo atveju toliau bus teikiamos rekomendacijos ūkininkams, o pirmoji integracijos vieta bus traukos stotelė visiems besidomintiems alternatyvia energija ir skatins ūkininkų bendradarbiavimą diegiant alternatyvią energijos gamybą ūkiuose.

Projekto trukmė 2023 09 01 – 2026 08 31

Finansuojama Pietų Baltijos Interreg programos/Europos regioninės plėtros fondo, LR Vidaus reikalų ministerijos ir projekto partnerių lėšomis. Bendras projekto biudžetas – 1 722 651,69 EUR, Europos regioninės plėtros fondo finansavimas (ERDF) –  1 378 121,33 EUR.

Projekto partneriai:

 • Gdansko technologijos universitetas, PL
 • AgriFood Lithuania DIH, LT
 • Aplinkosauginės technologijos tinklas Mecklenburg-Vorpommern enviMV, DE
 • Rietavo turizmo ir verslo informacijos centtras, LT
 • Pomeranijos žemės ūkio konsultavimo centras, PL
 • Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (Litmea), LT
 • Rostoko universitetas, DE

Asocijuoti partneriai:

 • Landwirtschaftsbetrieb Postma in Lambrechtshagen, DE
 • Atsinaujinančios energijos valstybinė asociacija Mecklenburg-Western Pomerania e.V., DE
 • Arkadiusz Kropidłowski ūkis, PL
 • Pomeranijos žemės ūkio rūmai, PL