„NAUJOS VERSLO GALIMYBĖS RINKŲ PAIEŠKAI IR PLĖTRAI“

     

LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA LITMEA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

„NAUJOS VERSLO GALIMYBĖS RINKŲ PAIEŠKAI IR PLĖTRAI“

Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0015

2018 m. rugpjūčio 14 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „Naujos verslo galimybės rinkų paieškai ir plėtrai“ (projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0015 įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)

Galutiniai naudos gavėjai: UAB „Autogrotas“, Uždaroji akcinė bendrovė „ABF LT“, Uždaroji akcinė bendrovė „Acorus calamus“, Uždaroji akcinė bendrovė „Augija“, UAB „Baltic Filter“, UAB „Baltic Car Equipment“, Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, UAB „Danushis Chemicals“, Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „DANVITA“, UAB Dažų ir dangų fabrikas, Uždaroji akcinė bendrovė „Dora“,UAB „Ekofrisa, UAB „Liūtukas“ ir Ko, UAB „Neigiamas pagreitis“, UAB „Papilio kibirkštis“, UAB RATUTELA,  Uždaroji akcinė bendrovė „Rūta“, Uždaroji akcinė bendrovė „Meškėnas“, Uždaroji akcinė bendrovė „Viktorija ir partneriai“, UAB VM PRODUCTION, UAB “ Cerera Foods”, UAB “Choco group”, UAB Lesta, UAB Grainmore, UAB “Švenčionių vaistažolės”, UAB “Airbag LT”, UAB “Auto EDU”; UAB Detagama.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2018 m. rugpjūčio 14 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas: Projektui įgyvendinti skirta 293 027,59 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo, bendra suma – 393 616,88 Eur

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas: skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas.

Projekto uždavinys:

Didinti MVĮ tarptautiškumą ir vykdyti eksporto skatinimo veiklas.

Projekto veikla:

Grupinis MVĮ  įmonių ir jų produkcijos pristatymas  vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

Projekto rezultatai:

  1. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 27 projekto galutiniai naudos gavėjai.
  2. Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) – 100589,29 Eur
  3. Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas – 6,15 proc.

Projekto nauda:

Projektu bus siekiama paskatinti MVĮ tarptautiškumą ir kartu konkurencingumą regione, suteikiant didesnes galimybes  MVĮ plačiau išnaudoti tarptautines nišas, pristatant savo produktus ir paslaugas užsienyje, tokiu būdu įmonės bus geriau pasirengusios eksportuoti savo gaminamą produkciją užsienio rinkose.