KLASTERIO „SMARTFOOD“ LIETUVIŠKOS PRODUKCIJOS KREPŠELIO SKIRTO HORECA‘I EKSPORTO SKATINIMAS IR NAUJŲ RINKŲ PAIEŠKA

     

LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA LITMEA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

„KLASTERIO „SMARTFOOD“ LIETUVIŠKOS PRODUKCIJOS KREPŠELIO SKIRTO HORECA‘I EKSPORTO SKATINIMAS IR NAUJŲ RINKŲ PAIEŠKA“

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0011

 

2016 m. gruodžio 02 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „ Klasterio „SmartFood“ lietuviškos produkcijos krepšelio skirto Horeca‘i eksporto skatinimas ir naujų rinkų paieška“ (projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0011) įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)

Projekto partneriai: UAB „Liūtukas ir Ko“, UAB „Danvita“, UAB „Rūta“, UAB „Acorus calamus“, UAB „Dora“, UAB „Viktorija ir partneriai“, UAB „Cerera foods“, UAB „IOCO Packaging“, UAB „Mėlynė“, SIA „Projektu konsultaciju agentura“, SIA „Karumu fabrika“.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2016 m. gruodžio 2 d. – 2019 m. vasario 28 d.

Projekto biudžetas: 505 336,64 EUR

Skirtas Finansavimas: 276 240,82 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“

 Projekto tikslas: prisidėti prie Klasterio „SmartFood“ narių tarptautiškumo didinimo ir  konkurencingumo skatinimo, siekiant rasti lietuviškos kilmės produkcijai naujas eksporto rinkas.

 Projekto uždaviniai:

  1. Didinti Klasterio „SmartFood“, lietuviškos kilmės produkcijos krepšelio skirto HoReCa’i, eksportą ieškant naujų eksporto rinkų ir eksporto plėtros galimybių.
  2. Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad Verslo klasteris SmartFood taps tarptautinio tinklo nariu.

Projekto rezultatai:

  1. Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas 13948911 Eur;
  2. Investicijas gavusio įmonių klasterio nauji nariai – 2 vnt.

Projekto nauda:

Projektu siekiama didinti Klasterio „SmartFood“, lietuviškos kilmės produkcijos krepšelio skirto HoReCa’i, eksportą, ieškant naujų eksporto rinkų ir eksporto plėtros galimybių taip prisidedant prie tarptautiškumo didinimo ir  konkurencingumo skatinimo. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą bus sudarytos prielaidos Klasterio „SmartFood“ nariams – MVĮ – turėti didesnes galimybes plačiau išnaudoti tarptautines nišas, jungiantis į tarptautinius tinklus ir bendrai ieškant partnerių, pristatant bendrus lietuviškos kilmės produktus HoReCos sektoriui ir kitoms užsienyje esančioms rinkoms. Tokiu būdu klasterio nariai daugiau dėmesio skirs užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai, todėl bus geriau pasirengę eksportuoti Lietuvoje gaminamą produkciją užsienio rinkose.