„KLASTERIO „SMART FOOD“ LIETUVIŠKŲ FUNKCINIO MAISTO PRODUKTŲ IR GĖRIMŲ KREPŠELIO EKSPORTO SKATINIMAS: ESAMŲ EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA IR NAUJŲ RINKŲ PAIEŠKA“

     

LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA LITMEA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

„KLASTERIO „SMART FOOD“ LIETUVIŠKŲ FUNKCINIO MAISTO PRODUKTŲ IR GĖRIMŲ KREPŠELIO EKSPORTO SKATINIMAS: ESAMŲ EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA IR NAUJŲ RINKŲ PAIEŠKA“

Projekto NR. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0002

 

2019 m. rugpjūčio 6 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „Klasterio „SMART FOOD“ lietuviškų funkcinio maisto produktų ir gėrimų krepšelio eksporto skatinimas: esamų eksporto rinkų plėtra ir naujų rinkų paieška“ (projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0002) įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)

Projekto partneriai: UAB „Dora“, UAB „Acorus calamus“, UAB „Rūta“, UAB „Viktorija ir partneriai“, „Cerera foods“, UAB, UAB „Danvita“, UAB „Liūtukas“ ir Ko, Birštono mineraliniai vandenys ir Ko, UAB

Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. rugpjūčio 6 d. – 2022 m. rugpjūčio 5 d.

Projekto Biudžetas: 534 385,30 Eur

Skirtas Finansavimas: 309 610,86 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“

Projekto tikslas: prisidėti prie Klasterio „SmartFood“ narių tarptautiškumo didinimo ir  konkurencingumo skatinimo, siekiant rasti lietuviškos kilmės produkcijai naujas eksporto rinkas.

Projekto uždaviniai:

  1. Didinti Klasterio „SmartFood“ lietuviškų funkcinio maisto produktų ir gėrimų krepšelio eksportą ieškant naujų eksporto rinkų ir eksporto plėtros galimybių.

 

Projekto rezultatai:

  1. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 8 įmonės

  2. Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas – 85,72 proc.

  3. Investicijas gavusio įmonių klasterio nauji nariai – 5 vnt.

Projekto nauda:

Įgyvendinus projekto veiklą – klasterio narių sinergija paremtos veiklos, nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką ir eksporto plėtrą sudarys prielaidas Klasterio „SmartFood“ nariams – MVĮ – didesnes galimybes plačiau išnaudoti tarptautines nišas, jungiantis į tarptautinius tinklus ir bendrai ieškant partnerių, pristatant lietuviškų funkcinio maisto produktų ir gėrimų krepšelį ir kitoms užsienyje esančioms rinkoms. Tokiu būdu klasterio nariai daugiau dėmesio skirs užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai, bus geriau pasirengę eksportuoti Lietuvoje gaminamą produkciją užsienio rinkose, taip prisidės prie eksporto plėtros skatinimo ir tarptautiškumo didinimo.

Įgyvendinus projekto veiklą – MVĮ sinergija paremtos veiklos, nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką ir eksporto plėtrą sudarys prielaidas įmonėms  – MVĮ – didesnes galimybes plačiau išnaudoti tarptautines nišas ir pasiekti numatytus tikslus.