Įspūdingos Naujienos iš Lietuvos Maisto Eksportuotojų Asociacijos (LitMEA)!

Su džiaugsmu pranešame apie sėkmingą projekto “Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose (sutartis pasirašyta 2024-02-08)” veiklos S3 partnerystė: Žiedinės ekonomikos ingredientai (I4CE)/S3 partnership: Ingredients for a Circular Economy (I4CE) įgyvendinimą, kad Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LitMEA)/SMART FOOD CLUSTER tapo prestižinio tarptautinio tinklo Ingredients for a Circular Economy (I4CE) nare.

I4CE yra viena iš Europos Bendrijos remiamų žemės ūkio ir maisto produktų teminių pažangiosios specializacijos partnerysčių, kurios tikslas – stiprinti perspektyvias žemės ūkio maisto produktų vertės grandines, siekiant sukurti ir pramoniniu būdu sukurti naują pridėtinę vertę ir žiedinius maisto ingredientus bei produktus, inicijuojant ir skatinant visoje Europoje tam skirtą veiklą.

Pagrindiniai SMART food klasterio dalyvavimo I4CE platformoje tikslai yra:

  1. Sukurti pridėtinę vertę Lietuvos agromaisto sektoriaus įmonėms, mokslo institucijoms bei valstybės institucijoms, formuojančioms politinius sprendimus anksčiau minėtuose prioritetuose.
  2. Įsitraukiant į tarptautines partnerystes bei vertės grandines, sudaryti sąlygas tarpregioniniam bendradarbiavimui, skatinti bendras iniciatyvas ir projektus, gauti viešą finansavimą, mokytis vieniems iš kitų, ieškoti partnerių ir ekspertų, rinkti duomenis ir dalytis informacija bei praktika, padėti mūsų MVĮ patekti į naujas rinkas.

Šis projektas yra finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Dėkojame Lietuvos Tarybai už palaikymą.