BIOSOLFarm: „Pietų Baltijos ūkiai – esminė atsinaujinančios energijos sistemų dalis“

Klimato kaita, socialiniai ir politiniai iššūkiai verčia ypatingą dėmesį skirti žemės ūkiui kaip svarbiai atsinaujinančios energijos šaltinio vartotojui ir gamintojui. Nors Pietų Baltijos jūros regiono ūkių iššūkiai ir galimybės gali skirtis, bendras tikslas – pagerinti energijos gamybą ir saugojimą ūkiuose bei padidinti energetinį saugumą. Projektas BIOSOLFarm (Pietų Baltijos Interreg porograma) siekia įtraukti smulkiuosius ūkininkus ir jų asociacijas į švarios energijos revoliuciją, remmiantis įvairiais sprendimais, įskaitant saulės ir vėjo energiją bei inovatyvią biomasės panaudojimo technologiją.

Projekto tikslas yra sumažinti priklausomybę nuo tradicinių energijos šaltinių ir paskatinti žemės ūkio sektorių tapti veiksminga atsinaujinančios energijos gamintoja. Ši kryptis ne tik padidins energijos efektyvumą, bet ir prisidės prie aplinkosaugos, sumažinant Baltijos jūros taršą.

Projektas siūlo ūkininkams praktines veiklas, kurios jiems padės efektyviau naudoti švarias energijos technologijas:

  • Projekto vykdymo laikotarpiu bus atliekami atvejo tyrimai, analizuojant energijos sunaudojimą ir gamybą ūkiuose. Ši analizė leis sukurti strategijas ir verslo modelius, skatinančius ūkininkus pereitii prie švarių energetikos sistemų.
  • Be to, bus kuriamos daiktų interneto (IoT) sistemos, kurių pagalba ūkininkai galės stebėti ir valdyti energijos naudojimą, optimizuoti atsinaujinančios energijos įrenginius ir diegti naujus technologinius sprendimus. Šios technologijos padės ūkininkams priimti sprendimus dėl energijos naudojimo ir prisidės prie tvaraus ūkininkavimo praktikų plėtojimo.
  • Viena iš pagrindinių projekto užduočių yra sukurti nemokamą įrankių rinkinį, kurį galėtų naudoti ūkininkai ir ūkininkų asociacijos. Šis įrankių rinkinys padės jiems efektyviau valdyti savo energijos gamybos, vartojimo ir saugojimo sistemą, optimizuoti esamas sistemas ir vertinti jų ekonominį tvarumą.
  • Siekiant skatinti žinių mainus, pasidalijimą gerąja tvaraus ūkininkavimo praktika, bus sukurtos mokymosi veiklos ir teminė platforma.

Galutiniai projekto rezultatai apims ilgalaikę bendradarbiavimo strategiją, politikos rekomendacijų gaires, teminę platformą ir įrankių rinkinį ūkiams.

Rietavas kartu su partneriais – mokslo, aplinkosaugos, žemės ūkio konsultavimo įstaigomis iš Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos prisideda prie tvaraus atsinaujinančios energijos naudojimo Pietų Baltijos regione, skatina tvarų ūkių augimą bei didina energetinį saugumą.

2024 metų birželio mėnesį planuojamas pirmasis projekto renginys Rostoke, Vokietijoje, kurio metu bus lankomos gerosios praktikos, vyks konferencija, darbinės ir tinklaveikos sesijos. Jame dalyvaus ir Rietavo atstovai. Taip pat birželį ruošiamasi dalyvauti Europos tvarios energijos savaitėje 2024 (European Sustainable Energy Week 2024) Briuselyje.

Sekite informaciją – netrukus kviesime ūkininkus bei kitus suinteresuotus asmenis prisijungti prie projekto bei jame numatytų veiklų.