BIOSOLFarm: Pietų Baltijos ūkiai – esminė atsinaujinančios energetikos sistemos dalis)

Pradedamas vykdyti Pietų Baltijos Interreg programos projektas BIOSOLFarm: South Baltic Farms – an essential part of renewable energy systems (Pietų Baltijos ūkiai – esminė atsinaujinančios energetikos sistemos dalis). Spalio 3 d. Gdansko technologijos universitete vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas.

Projektu siekiama skatinti atsinaujinančios energijos gamybą, integruojant įvairius energijos šaltinius, tokius kaip saulės fotovoltinės sistemos, biomasės naudojimas.  Projekto metu bus fiksuojama esama energijos vartojimo situacija ir įvertinamas atsinaujinančios energijos naudojimo potencialas Pietų Baltijos regiono ūkiuose. Taip pat ir viename iš Rietavo savivaldybės ūkių vyks energijos vartojimo matavimas, naudojant daiktų interneto metodą. Išanalizavus gautus duomenis, bus rengiamos rekomendacijos ir pagalbinis vadovas ūkininkams, padėsiantis jiems įsivertinti energijos naudojimą savo ūkiuose. Vyks pažintiniai vizitai, patirties mainų susitikimai.

Rietavo vardas bus dar kartą paminėtas kaip miestas, kuriame gimsta ir gyvena inovacijos, kuris ištikimas pažangių idėjų taikymo tradicijoms. Rietavo savivaldybėje bus pirmą kartą pritaikytos ir integruotos naujovės skatinant gaminti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių bei ją automatizuoti, pasitelkus daiktų internetą.  Remiantis Rietavo atveju toliau bus teikiamos rekomendacijos ūkininkams, o pirmoji integracijos vieta bus traukos stotelė visiems besidomintiems alternatyvia energija.

„Jeigu turėsime kompiuterius, kurie gebės surinkti bei panaudoti informaciją apie mus supančius daiktus be mūsų įsikišimo, galėsime ne tik ženkliai sumažinti kasdieninį eikvojimą, bet taip pat gebėsime veikti produktyviau ir našiau.“ –  dar 1999 metais pristatymo „Procter & Gamble“ metu apie daiktų  interneto užuomazgas kalbėjo Kevinas Ashtonas.