„Aukštesnės pridėtinės vertės lietuviškos kilmės maisto ir gėrimų produktų į eksportą orientuotų MVĮ tinklo stiprinimas įsijungiant į tarptautines vertės grandines“

 

„AUKŠTESNĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS LIETUVIŠKOS KILMĖS MAISTO IR GĖRIMŲ PRODUKTŲ Į EKSPORTĄ ORIENTUOTŲ MVĮ TINKLO STIPRINIMAS ĮSIJUNGIANT Į TARPTAUTINES VERTĖS GRANDINES“

02-026-K-0006

Projektu siekiama stiprinti klasterį SMART food, veikiantį Lietuvos vidurio ir vakarų regione, skatinti jo tarptautiškumą, įskaitant narystes tarptautiniuose tinkluose, didinti klasterio ir jo narių aukštesnės pridėtinės vertės lietuviškos maisto ir gėrimų produkcijos žinomumą ir naujų eksporto rinkų paiešką ir jau esamų rinkų plėtrą. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti į eksportą orientuoto MVĮ klasterio tarptautinį konkurencingumą ir plėtrą, jungiantis į tarptautines vertės grandines.

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LitMEA)

 

Projekto partneriai: UAB „ENO EXTRACTUM“, MB „Socialinės inovacijos“, VšĮ Gintarinė akademija, Uždaroji akcinė bendrovė „Rūta“, Uždaroji akcinė bendrovė „Viktorija ir partneriai“, Uždaroji akcinė bendrovė „Daivida“ , Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „DANVITA“, UAB „Ekofrisa“, Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, Uždaroji akcinė bendrovė „Dora“, UAB „Liūtukas“ ir Ko.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. gruodžio 22 d. – 2025 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto biudžetas: 512 954,68 EUR

 

Skirtas finansavimas: 320 000,00 EUR

 

Projekto rezultatai:

 

  • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) – 11 įmonės;
  • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos) – 2 įmonės;
  • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios) – 2 įmonės;
  • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės) – 7 įmonės;
  • Paramą dotacijomis gavusios įmonės – 11 įmonės;
  • Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės) – 192.954,68 Eur
  • Klasterio narystė tarptautiniuose tinkluose – 10 vnt.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuoja Europos sąjunga pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklą „Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.