Asociacija LITMEA organizuoja Tarptautinę verslo misiją į Vokietiją (Kiolną) 2020

Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LitMEA) įgyvendina projektą „Naujos verslo galimybės rinkų paieškai ir plėtrai“ projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0015. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

2020 m. vasario 03 –  vasario 05

Galutiniai naudos gavėjai misijoje:

dienomis verslo misija į Vokietiją (Kiolną).

Verslo misija – penkių ar daugiau įmonių dalykinė verslo kelionė, kuri gali būti susieta su valstybinėmis delegacijomis, organizuojama valstybės agentūrų ar verslo asociacijų, kurios metu susitinkama su tos valstybės, į kurią vykstama, ūkio subjektais, siekiant pristatyti įmonių verslo bendradarbiavimo ir veiklos galimybes, užmegzti naujų ryšių, pristatyti įmones ir (ar) jų produkciją, ir kurios metu paprastai daromos trumpos prezentacijos, vyksta produkcijos pristatymai, degustacijos ir panašiai.

UAB „Viktorija ir partneriai“, UAB „Rūta“, UAB „Choco group“, UAB „Danvita“, UAB „Geld Baltic“.