Asociacija LITMEA organizuoja Tarptautinę verslo misiją į Kiniją (Šanchajų)

Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LitMEA) įgyvendina projektą „Naujos verslo galimybės rinkų paieškai ir plėtrai“ projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0015. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

2019 m. gruodžio 02  –  05 dienomis verslo misija į Kiniją (Šanchajus).

Verslo misija – penkių ar daugiau įmonių dalykinė verslo kelionė, kuri gali būti susieta su valstybinėmis delegacijomis, organizuojama valstybės agentūrų ar verslo asociacijų, kurios metu susitinkama su tos valstybės, į kurią vykstama, ūkio subjektais, siekiant pristatyti įmonių verslo bendradarbiavimo ir veiklos galimybes, užmegzti naujų ryšių, pristatyti įmones ir (ar) jų produkciją, ir kurios metu paprastai daromos trumpos prezentacijos, vyksta produkcijos pristatymai, degustacijos ir panašiai.

Galutiniai naudos gavėjai misijoje: 

UAB „Airbag LT“, UAB „Dažų ir dangų fabrikas“, UAB „Baltic filter“,  UAB „VM production“,  UAB „Autogrotas“.