Asociacija LITMEA organizuoja Tarptautinę verslo misiją į Jungtines Amerikos Valstijas (Čikaga)

 

Asociacija LITMEA organizuoja Tarptautinę verslo misiją į Jungtines Amerikos Valstijas (Čikaga)

Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LitMEA) įgyvendina projektą „Naujos verslo galimybės- rinkų paieška ir plėtra“ projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0010. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

2022 m. lapkričio 11  –  lapkričio 20 dienomis verslo misija į Jungtines Amerikos Valstijas (Čikaga)

Verslo misija – penkių ar daugiau įmonių dalykinė verslo kelionė, kuri gali būti susieta su valstybinėmis delegacijomis, organizuojama valstybės agentūrų ar verslo asociacijų, kurios metu susitinkama su tos valstybės, į kurią vykstama, ūkio subjektais, siekiant pristatyti įmonių verslo bendradarbiavimo ir veiklos galimybes, užmegzti naujų ryšių, pristatyti įmones ir (ar) jų produkciją, ir kurios metu paprastai daromos trumpos prezentacijos, vyksta produkcijos pristatymai, degustacijos ir panašiai.

Galutiniai naudos gavėjai misijoje – įmonės:

UAB „Foksas“, UAB „Ekko LT“, UAB „Acorus calamus“,  UAB „Švenčionių vaistažolių fabrikas“, UAB „ Danvita“; UAB „Baltic stics”.