Asociacija LITMEA organizuoja Tarptautinę verslo misiją į Australiją (Sidnėjų)

 

Asociacija LITMEA organizuoja Tarptautinę verslo misiją į Australiją (Sidnėjų)

Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LitMEA) įgyvendina projektą „Naujos verslo galimybės- rinkų paieška ir plėtra“ projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0010. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

2023 m. gegužės 06  –  gegužės 18 dienomis verslo misija į Australiją (Sidnėjus).

Verslo misija – penkių ar daugiau įmonių dalykinė verslo kelionė, kuri gali būti susieta su valstybinėmis delegacijomis, organizuojama valstybės agentūrų ar verslo asociacijų, kurios metu susitinkama su tos valstybės, į kurią vykstama, ūkio subjektais, siekiant pristatyti įmonių verslo bendradarbiavimo ir veiklos galimybes, užmegzti naujų ryšių, pristatyti įmones ir (ar) jų produkciją, ir kurios metu paprastai daromos trumpos prezentacijos, vyksta produkcijos pristatymai, degustacijos ir panašiai.

Galutiniai naudos gavėjai misijoje – įmonės:

UAB 3SV; UAB „NPS namai“, UAB „Autarė“, UAB „Ravainė“,  MB „Upės arklys“, UAB „ Invus“, UAB „Nasvė“, UAB „Tigruva“, UAB „Auto EDU“; UAB „Detagama“